31/3/10

ABERRI EGUNA


Gehiago irakurri/Leer más...

24/3/10

Euskara hautatzeko askatasuna


Gehiago irakurri/Leer más...

22/3/10

ASKATASUNAREN ALDEKO MANIFESTUA - MANIFIESTO POR LA LIBERTAD

Aldaketa handiko garaia bizi dugu eta aldaketek birkokatzera behartzen gaituzte. Kinka honetan Nafarroako Gobernuaren jarrerak kezkatu egiten gaitu. Alde batetik, kanpora begira, Nafarroako Gobernua gizarte anitza –Lur Anitza-, mundura zabalik, aurreratua eta kalitate eta bikaintasun eredua dela ikustarazten saiatzen da. Beste aldetik, Nafarroaren barnean, Gobernuak ez du aniztasuna onartzen, gizartearen zati bati aukerak ukatu egiten dizkio eta ez dio berdintasunean garatzeko aukerarik ematen.

Nafarroa osoan ingelesezko eskola eskaeraren arabera emateko prest agertzen den UPNren Nafarroako Gobernuaren aurpegi eskuzabala, begitarte zeken eta ozpindua bihurtzen da euskara ere eskaeraren arabera eskaintzea eskatzen diogunean.

Aurpegi atsegin horrek berak, irakasle eta ikasleek ingelesa ikas dezaten Kanadan egonaldiak ordaintzen dituenak, euskaraz ikasten duten ikasleendako eskolaz kanpoko jarduera eta hizkuntza sendotzeko egonaldietarako diru laguntzak izugarri murriztu ditu, erabat desagerrarazi ez dituenean.

Gobernuaren aurpegi atsegin horrek, Euskararen Foru Legea azken punturaino betetzen duela behin eta berriz dioenak, 100 eurora txikitu du eremu ez euskaldunean bizi eta euskaraz ikasteko ezinbestez beste herri batera mugitu behar duten neska-mutikoen garraiorako diru laguntzak. Nafarroako Gobernuak beste herri batera mugitzera behartzeaz gain, haurren eskolatzea gero eta zailago jartzen die hainbeste familiari.

Guk ere nahi dugu gure seme-alabek atzerriko hizkuntzetan hitz egiten jakitea, baina Nafarroako bi hizkuntzak ongi ezagututa. Hau da, gure xedea ez da euskara-gaztelania elebitasuna. Elebitasun hori gure seme-alaben eleaniztasun zabalaren oinarria izatea nahi dugu, bertako hizkuntzez gain, atzerriko hizkuntza bat edo biren gaitasuna emanen diena.

Gobernuak, Nafarroari abangoardia eta kalitate irudia emateko ahaleginetan, teknologia berriak eta ingelesa bultzatzen ditu, baina nafar euskaldunen beharrei bizkarra ematen die. Teknologia digitalak Estatuko nahiz atzerriko telebista asko hartzea ahalbidetzen du, halere gaur gaurkoz Gobernuak ez du ETB hartu ahal izatea ziurtatzen, tokiko irrati-telebistak diruz itotzen ditu eta Iruñerrian euskarazko irrati bati lizentzia ematea etengabe oztopatzen du. Abangoardismo eta kalitateak tokikoa eta hurbilekoa zaintzeari lotuta joan behar dute. Ezin dugu ulertu nolatan ikusi eta entzuten ahal ditugun ingelesez, frantsesez edo arabierazko emanaldiak doan eta, aldiz, euskarazko hedabideak ez ditugu bermatuta.

Krisi larria gainean dugula, gastu publikoa txikitzeko ahaleginak egiten ari direla sinestarazi nahi digute baina, berriz, murrizketarik latzenak euskarari dagozkion diru sailetan egin direla ikusi dugu: haurrak euskaraz eskolatu dituzten familiak, euskaraz ikasten duten ikasleak, euskarazko hedabideen ikusle, entzule eta irakurleak. Nafar gizartearen zati batentzat krisia bi halakoa da.

Betebeharretan berdinak bagara, eskubidetan ere berdinak izan behar dugula uste dugu. Horregatik Nafarroako gizarterengana jo nahi dugu heldu den martxoaren 28an eginen dugun manifestazioarekiko atxikimendua eta babesa eskatzeko. Manifestazioa hilak 28, igandean, eguerdiko 12:00etan eginen dugu, autobus geltoki zaharretik Sarasate pasealekura, honako lelo honen pean:


“Euskara hautatzeko askatasuna”
“Libertad para elegir el euskera”NAFAR GUZTIOK BERDINAK GARELAKO
ESKUBIDE ETA AUKERA BERBERAK NAHI DITUGU...

1. ... haurrak geure herrian euskaraz eskolatzeko,
2. ... irratia piztu eta, hamaika aukeren artean, gure inguruko berriak euskaraz entzuteko,
3. ..., euskara eta gaztelania elebitasunetik mundura zabaldu atzerriko hizkuntzak ikasiz, eleaniztuna izanez.
4. ... helduen euskalduntzea eta prestakuntza jarraitua euskaraz,
5. ... hango eta hemengo telebisten artean euskarazkorik ere ikusteko,
6. ... kultura eta aisialdiaz euskaraz gozatzeko, eskaintza zabalez eta berdintasunez.
7. ... euskara ASKATASUNEZ hautatu ahal izateko

Estamos en un momento de cambio y los cambios nos exigen recolocarnos. Vemos con inquietud la actitud del Gobierno de Navarra que, por una parte, pretende dar al exterior una imagen de sociedad diversa Tierra de diversidad, abierta al mundo, avanzada y, ejemplo de calidad y excelencia; mientras que por otra parte, de puertas adentro, se niega la diversidad, se les cierran opciones a parte de la sociedad navarra y se le impide un desarrollo en igualdad de condiciones.

Esa cara amable del Gobierno de UPN que oferta el inglés a demanda muestra su lado más desagradable cuando pedimos que el euskera también se ajuste a demanda en toda Navarra.

Esa misma cara amable que promociona y subvenciona largamente estancias en Canadá para la formación en inglés del profesorado y alumnado, recorta sustancialmente cuando no suprime las ayudas a las actividades extraescolares y estancias de refuerzo del alumnado en euskera.

Esa cara amable que dice que cumple escrupulosamente la Ley del Euskera ha reducido a 100 euros la partida económica destinada a ayuda al transporte escolar para las chicas y chicos de la zona no vascófona que, al no tener oferta en euskera en su localidad, deben necesariamente desplazarse a otra. El Gobierno no sólo les obliga a trasladarse, sino que además les pone a muchas familias la escolarización de los niños cada vez más difícil.

Nosotros también queremos que nuestros hijos e hijas puedan comunicarse en lenguas extranjeras, pero queremos que lo hagan a partir del buen conocimiento de las dos lenguas de Navarra. No aspiramos al bilingüismo castellano-euskera, sino deseamos que sea la base de un amplio plurilingüismo que añada una buena competencia en una o dos lenguas extranjeras.

El Gobierno, en su afán de dar a Navarra una imagen de vanguardia y calidad, impulsa las nuevas tecnologías y el inglés, pero da la espalda a las necesidades de la población vascohablante. La tecnología digital posibilita el acceso a televisiones, tanto del Estado como extranjeras, mientras que a día de hoy el Gobierno descuida la captación de ETB, ahoga económicamente las radios y televisiones locales en euskera y obstaculiza compulsivamente la licencia de una radio euskaldun en la Comarca de Pamplona. Ese vanguardismo y esa calidad deben ir necesariamente unidos a la calidez y el cuidado de lo cercano y lo propio. No entendemos por qué si en algunas de nuestras casas podemos ver y oír emisiones en inglés, francés o árabe, gratuitamente, sin embargo, no se nos garantizan los medios de comunicación en euskera.

En este momento de crisis, mientras se nos vende la imagen de austeridad del gasto público, vemos que los recortes más drásticos son, precisamente, en esas partidas que afectan a la lengua vasca, a las familias que han elegido escolarización en euskera para sus hijos, a los propios escolares, a los oyentes, espectadores o lectores de medios de comunicación en euskera. La crisis es doblemente crítica para una parte de la sociedad navarra.

Si somos iguales en deberes, pensamos que hemos de serlo también en derechos. Y es por eso que nos dirigimos a la sociedad para pedirle su apoyo a la manifestación que realizaremos el día 28 de marzo a las 12 del mediodía en Pamplona, desde la antigua estación de autobuses hasta el Paseo de Sarasate, bajo el lema:


“Euskara hautatzeko askatasuna”
“Libertad para elegir el euskera”


PORQUE TODOS LOS NAVARROS Y NAVARRAS SOMOS IGUALES, REIVINDICAMOS LOS MISMOS DERECHOS Y OPCIONES PARA...

1. ... escolarizar a nuestros niños y niñas en euskera en nuestra localidad,
2. ... encender la radio y, entre todas las ofertas del dial, escuchar las noticias en euskera las noticias de nuestro entorno,
3. ..., desde nuestro bilingüismo, abrirnos al mundo aprendiendo a comunicarnos en lenguas extranjeras, siendo multilingües.
4. ... la formación continua en euskera y el aprendizaje de personas adultas,
5. ... ver, como una más, la televisión en euskera,
6. ... disfrutar de la cultura, del ocio en euskera, con oferta variada, en igualdad de condiciones, sin penalizaciones.
7. ... elegir el euskera con LIBERTAD.

Gehiago irakurri/Leer más...

17/3/10

FALANGE Y TRADICIÓN


Gehiago irakurri/Leer más...

ES UN ASESINATO!!!


La justicia no es justa. ACUDE MIÉRCOLES 17 DE MARZO, A Plaza Castillo A LAS 20H. ¡ Manifiesta tu desacuerdo con esta sentencia. Exige justicia para Nagore.

Sentencia Nagore laffage: ¡Una vez más, Injusta!!!
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior se equivoca: Si se pueden modificar los hechos declarados probados por el jurado. Lunes lilas, sigue considerando que es un ASESINATO. Al igual que lo ha hecho uno de los tres magistrados de la Sala con su voto particular discrepante. Seguiremos recurriendo la sentencia.

¡ Justizia Denontzat!

Gehiago irakurri/Leer más...

15/3/10

NABAI, ZEREN BAITAN MUGITZEN DA?

Azken bolada hontan sekulako ekaitza izan du barruan eta kanpoan NaBaik, eta oraindik ez dago argitzerik zer norabide hartuko ote duen, 2007 an milaka nafarren poz-ilusioa sortarazi zuen mugimendu politiko honek “polietika” eredua hartuz.
Ez dezagun ahantzi, oraintsu Bai Euskal Herria proiektuarekin eta ETA ren desagertzearen eszenario posible baten aitzinean kokapena egokiaren bila abertzalego guzien helmuga dela sustraian dagoen eztabaida.
Dirudienez, abertzaleen joera Euskal Herria alegia nazio ikuspegiaren izenean baskogadatako interferentzia behin eta berriro eta bitartean Nafarroako gizarteari dagozkion ongizateei buruzko erabakiak Nafarroan eremuan kokatu eta erabaki ordez.
Gogorazi, nafar gizartearen % 28 berenganatu zuela NaBaik aktibo politikoa lortuz 2007urratsa interesgarria eman zuen NaBaik eta aldaketa politikoa lortu nahi bada bertze horrenbertze berenganatu behar ditu NaBaik soilik eta bere kabuz ezin izanen luke gaur egungo zatiketa politikoagatik hain zuzen ere, nahi eztaezkoa du nere aburuz, aldaketa politikoa aldarrikatzen dugun plataforma zabala sortarazteko iniziatibak proposatuz, helburu aldaketa politikoa izanik eztabaidaren muina beharko luke izan.
Lau alderdi eta Indepedienteak gai izan ziren batera jotzeko norabide berean, gaur indarrean den akodiotik abiatuz zenbait gauza zuzenduz, eta bertze batzuk aberatuz proiektu aurrerakoi, euskaltzale, bakebidetik eta anitza irabazitako nortasuna galdu gabe ekin deiezaiogun eztabaidari lasai eta soseguz prentsa erabili gabe jakina.
Besarkada handi bat NaBaizaleoi

Battitte Martiarena
Barañáin, martxoaren 13a

Gehiago irakurri/Leer más...

10/3/10

NAFARROA BAI AURRERA

Hay mucho ruido alrededor de NaBai. Un ruido que no nos deja escuchar como debiéramos la ilusión de aquellos 80.000 navarros y navarras que apostaron por NaBai para impulsar el Cambio pluralista que Navarra necesita. La ilusión de la Navarra alternativa, cívica y progresista. La misma ilusión que confirman tozudamente las encuestas, a pesar de despiadados ataques desde fuera, y de, por qué no reconocerlo, la exhibición impúdica de nuestras diferencias internas.
Nafarroa Bai es un movimiento plural en el que convergen diferentes culturas políticas (vasquistas y nacionalistas, progresistas y de izquierda)y diferentes formas de participar en política, (con nabaizales militantes de partidos y nabaizales no afiliados). Con un proyecto fundacional, ponencias y programas que tomaron vida en el debate entre nabaizales, para articular con la otra izquierda la mayoría social progresista que hay en Navarra .
Solamente desde este entramado, aceptando la pluralidad y las diferencias, consolidando un proyecto común, puede Nafarroa tener una alternativa de gobierno. Lo sabemos la mayoría de los nazaizales y lo saben nuestros opositores políticos. Todo lo demás servirá para conseguir objetivos parciales para uno u otro partido, pero el ansiado Cambio será un imposible.
Nuestra diversidad, nuestra ausencia de frentismo, nuestra pluralidad, son parte de nuestra fortaleza; pero es natural que surjan discrepancias. El problema no es que surjan, sino cómo son tratadas. Y desde el interior de la Coalición se está produciendo demasiado ruido, insoportable para los miles de nabaizales que nos ilusionamos con “otra forma de hacer política”.
Si hoy comparecemos en nuestra calidad de nabaizales, es para alertar de peligros, más allá del ruido, que están anidando en el interior de NaBai, poniendo en riesgo su propia existencia. Nos referimos a los cantos de sirena que desde instancias interesadas se lanzan a sus componentes; a la orientación por puros cálculos electorales; a la tentación de hegemonías excluyentes; a la pretensión reduccionista de convertir a NaBai en el espacio de “acumulación de fuerzas soberanistas”, cuando su gran virtud y seña de identidad ha sido precisamente la de estar abierta al amplio espectro del vasquismo y progresismo en Navarra; o a la acomodación de parte de su base social más activa en el más estéril victimismo y derrotismo. Esto es lo que nos asusta y ante lo que creemos necesario reaccionar. Por eso manifestamos:
1. Que nos reafirmamos en el acierto y necesidad, hoy más que nunca, de una plataforma política como Nafarroa Bai, capaz de integrar realidades dispares, y de emprender juntos el difícil aprendizaje de la convivencia y cooperación entre diferentes y el respeto al discrepante. De luchar unidos por el Cambio político en Navarra, y otra forma de hacer política, hacia una necesaria Segunda Transición. Reivindicamos pues la plena vigencia de los principios que inspiraron el nacimiento de NaBai y han sustentado su andadura hasta hoy.
2. Reconocemos y agradecemos el papel fundamental que los partidos y sus afiliados tienen en este proyecto, pero también queremos subrayar que hay otras realidades, espacios y formas de actuar que deberían ser tomadas en consideración en su organización. Nafarroa Bai es la plataforma idónea para ensayar nuevas formas de estar y hacer política, más cercanas y acordes con el mundo actual.
3. Reconocemos el derecho de la izquierda abertzale ilegalizada a reconstruirse a través del “proceso de acumulación fuerzas soberanistas” que desee dirigir. Pero entendemos que su espacio político es un espacio diferente al espacio político de NaBai. Los partidos nabaizales deben tener claro que no se puede estar en dos espacios políticos a la vez. Sólo la Derecha y los impulsores de este polo necesitan confundir estos espacios, como paso previo a la desaparición del proyecto fundacional de NaBai.
4. A pesar de las discrepancias tan ruidosamente manifestadas a través de los últimos tiempos, no vemos diferencias ideológicas que justifiquen acabar con el mejor instrumento que ha tenido el vasquismo y la izquierda en Nafarroa . Por eso, estamos seguros de que la base social de Nafarroa Bai ni entendería ni perdonaría cualquier actuación o decisión que, con el pretexto que sea, la ponga en peligro o trate de excluir a quien esté dispuesto a trabajar en y por ella. .
5. El tiempo corre y urge aparcar diferencias y ruidos , olvidar rencillas y agravios, y concentrar esfuerzos en la construcción de una organización eficiente y en el desarrollo de unas bases ideológicas y programáticas, basadas en el Proyecto Fundacional, en las que todos y todas nos sintamos cómodos. El debate y unos nuevos Encuentros pueden ser la mejor oportunidad.Todos los nabaizales lo agradeceremos y la ciudadanía lo premiará.

NAFARROA BAI AURRERA!Si quieres Adherirte a este manifiestoaurreranafarroabai@gmail.com

Gehiago irakurri/Leer más...

8/3/10

Me da la sensación de que el tiempo se acaba

Haciendo una recapitulación de la hemeroteca de esta pasada semana, el balance que nos ofrece me produce esta sensación de que estamos cerca del final.
Comienza Patxi Zabaleta el lunes día 1 diciendo que “llámese NaBai o de otra manera, nuestra oferta electoral debe aspirar a ser la primera fuerza política de Navarra”. Sigue el martes día 2: “Aralar y EA reafirman su compromiso político de NaBai para 2011”, para continuar Txentxo Jiménez el viernes en un tono parecido: “NaBai vive un momento importante, cuya solución será explendida”.
Pero la semana se tuerce. Primero el sábado con las declaraciones de EA: “A la sociedad no le importan las ansias de poder que pueda tener algún partido en el seno de NaBai”, y finalmente con una entrevista a T. Jimenez el domingo cuyo titular es: “para el verano se sabrá si NaBai va a las elecciones”.
Demasiadas veces (cinco) se utiliza la palabra NaBai, para lo poco que importa en el fondo de toda la cuestión. Llegar a la conclusión de que únicamente se importan ellos mismos y que cuando hablan de intereses, éstos no se refieren a la coalición, ha sido sencillo pero a la vez decepcionante.
Los cerca de 80.000 votantes que auparon a Nafarroa Bai a ser una alternativa de gobierno y que se ilusionaron con sus perspectivas de futuro, qué poco están contando a la hora de su destrucción. Contra ellos, los de un puñado de personas que creyéndose los dueños de todo el proyecto, deciden su futuro por todos aquellos.
Aun habiendo perdido parte de su prestigio, todavía quedaba el suficiente para poder intentarlo de nuevo, pero en estos últimos días, como si de forma intencionada fuera, el desprestigio que la coalición está adquiriendo dentro y fuera de sus estructuras, está consiguiendo satisfacer a todo el abanico político foral, a excepción de a nosotros mismos, naturalmente. Y cuando me refiero a nosotros, me refiero a los votantes, pues ya dudo mucho que este no sea el objetivo a conseguir por quienes apuestan por apagar la luz si no es la suya la que deslumbra.
Si NaBai se rompe, la condena será larga y dura. Con los incondicionales de cada partido conseguirán representación, y otros 20 años de reinado para los de siempre. Pero desde ahora os digo que con mi voto no contéis, no sé cuanto supone un voto en el porcentaje de la abstención, pero ese porcentaje aumentará aunque sea de forma insignificante, como aumentará la opción del desencanto con mi ausencia.
Yo personalmente lo he intentado, y no me siento en absoluto responsable de todo lo que está sucediendo, pero mi reflexión a día de hoy, es que ya no sé si interesa un parche que arregle esta situación de una forma provisional, pero que mantenga intacto el mal original. Quizás la pregunta que todos nos deberíamos hacer es si nos apetece seguir manteniendo este engaño, si podéis seguir ofreciendo algo que habéis estado continuamente incumpliendo, porque ya nadie cree que creáis en conceptos que sonaban tan bien como transversalidad, polietika, emakumentalidad, mestizaje, unibertzale, etc. etc. etc.
He empezado diciendo que el tiempo se acaba, y así es porque el tiempo debería estar unido a la ilusión, a las ganas de trabajar por algo, y no al hartazgo y a las ganas de mandar todo a la m…, en fin, lo que me empieza ha apetecer es irme a mi casa de donde quizás nunca tuve que haber salido.

Pdta: El pesimismo y sobre todo la falta total de esperanza que manifiesta este escrito, quizás no se corresponda totalmente con la realidad, pero en este momento es la sensación que desgraciadamente siento.
Yo pienso que hay que trabajar para que NaBai continúe, llamándose como sea si legalmente no es posible mantener el nombre, solos si es necesario por no poder serlo de otra manera, independientes y quien quiera unirse podemos intentarlo.


Patxi Leuza
Antsoaingo NaBai-ko zinegotzia.

Gehiago irakurri/Leer más...

AURELIO ARTETA: EL DISCURSO DE LA FRACTURA

El informe del Defensor del Pueblo de Navarra, en el que pide al Gobierno foral que elabore un plan para el fomento del uso del euskera en la zona mixta ha levantado ampollas. No es casual que Aurelio Arteta, aún sin aludir a dicho informe, vuelta otra vez a la carga con otro artículo incendiario, "Una fe de parlamentario", que publicó anteayer sábado el Diario de Navarra.

Gehiago irakurri/Leer más...

VICTIMAS y/o VERDUGOS

Nabaizaleok en tu Email

introduce tu dirección:

Grupo de apoyo a Nafarroa Bai Nabaizaleok, NA-BAIren aldeko sostengu taldea da. Astero mezu bat bidaltzen dugu. Mezu hau ez baduzu jaso nahi, esaiguzu. Mezu hau, beste inork jasotzea nahi izanez gero, abisatu. Esker Mila. Nabaizaleok, es el grupo de apoyo a NA-BAI. Todas las semanas mandamos un mensaje. . Si quieres que más gente reciba este mensaje, háznoslo saber. Gracias por tu atención
Abdul Munir ﲥ Template | Diseñado por ©Nabaizaleok